Östgöta Gilles doktorandstipendiater 2020

I år gick Östgöta Gilles stipendier till Axel Ågren, doktorand vid HMV och Sofia Thunberg, doktorand vid IDA. Axel bedriver sin forskning i samarbete med olika regionala aktörer om ensamhet bland äldre och har riktat in sig på utvecklingen av policy inom palliativ vård. Sofia forskar om hur äldre människor uppfattar och integrerar med så kallade sociala robotar. Hon har etablerat ett omfattande samarbete med äldreboenden i Östergötland.
Östgöta Gille utlyser varje år två stipendier om vardera 15 000 kronor till doktorander vid LiU som bedriver ett prisvärt arbete. Särskilt ska de doktorander som har en personlig anknytning till Östergötland eller som bedriver forskning om Östergötland och dess samhällsliv, näringsliv eller kultur, uppmärksammas.

0
Posted in Allmänt.