Åtgärder för högskoleprovet 2021

Högskoleprovet planeras nu att genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten 2020. Nu får Universitets- och högskolerådet i uppdrag av regeringen att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021.
Syftet med att ta fram fler prov är, att om det behövs av smittskyddsskäl, kunna låta de som anmält sig skriva provet vid olika tillfällen och därigenom minska antalet deltagare per provtillfälle.

 

 

 

0
Posted in Allmänt.