FoU-utgifterna ökar

Utgifterna för forskning och utveckling (FoU) inom universitets- och högskolesektorn uppgick till 42,2 miljarder kronor 2019. Det är en ökning md 1,4 miljarder kronor i fasta priser jämfört med 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Investeringsutgifterna minskade med 27 miljoner kronor.
De största forskningsämnesområdena sett till totala utgifter och personella resurser är, som tidigare år, medicin och hälsovetenskap samt naturvetenskap. Däremot sker den största ökningen under 2019 för de totala utgifterna inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, medan den största ökningen för de personella resurserna sker inom naturvetenskap.

Posted in Allmänt.