Högskoleprovet genomfört på 97 provorter

Söndag den 25 oktober genomfördes högskoleprovet på 97 provorter. Totalt hade 26 614 personer anmält sig till höstens högskoleprov, som endast de som saknar tidigare giltigt resultat fick skriva. Exakt hur många som verkligen skrev provet står klart när provresultaten publiceras i månadsskiftet november – december. Bortfallet brukar vara omkring tio procent.

Aktuella datum
UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 26 oktober.
Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 28 oktober.
Provdeltagarna kan ta del av provresultaten i månadsskiftet november/december.

Posted in Allmänt.