Möjlighet att avskilja studenter ses över

Flera fall har uppmärksammats där studenter vid bland annat vårdutbildningar dömts för alvarliga brott men inte kunnat avskiljas från högskoleutbildningen. Nu tillsätter regeringen en särskild utredare som ska lämna förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från utbildningen och ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar.
– Det här handlar bland annat om behovet av trygghet, såväl för andra studenter och lärare som för personer som studenterna kan komma att möta i en kommande yrkesroll, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.
Ulrika Söderqvist, som är kanslichef vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, utses som särskild utredare.

Posted in Allmänt.