Högskoleprovet genomfört på 97 provorter

Söndag den 25 oktober genomfördes högskoleprovet på 97 provorter. Totalt hade 26 614 personer anmält sig till höstens högskoleprov, som endast de som saknar tidigare giltigt resultat fick skriva. Exakt hur många som verkligen skrev provet står klart när provresultaten publiceras i månadsskiftet november – december. Bortfallet brukar vara omkring tio procent.

Aktuella datum
UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 26 oktober.
Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 28 oktober.
Provdeltagarna kan ta del av provresultaten i månadsskiftet november/december.

Läkare och djurpsykologi mest populära när rekordmånga söker

Vid midnatt natten till fredag 16 oktober stängde anmälan till kurser och program för vårterminen 2021. 17 004 personer har sökt till LiU, varav 5675 förstahandssökande.

Bland programmen på LiU är läkarprogrammet det mest populära med 350 förstahandssökande, följt av socionom med 342 förstahandssökande. Den populärast kursen är ”Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur” med 361 förstahandssökande.

I hela riket har drygt 257 000 personer anmält sig till vårens program och kurser – en ökning med över 28 000 personer eller tolv procent jämfört med förra toppnoteringen vårterminen 2020, enligt Universitets- och högskolerådet, UHR.

Utförlig statistik finns i UHR:s pressrum

Åtgärder för högskoleprovet 2021

Högskoleprovet planeras nu att genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten 2020. Nu får Universitets- och högskolerådet i uppdrag av regeringen att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021.
Syftet med att ta fram fler prov är, att om det behövs av smittskyddsskäl, kunna låta de som anmält sig skriva provet vid olika tillfällen och därigenom minska antalet deltagare per provtillfälle.

 

 

 

Östgöta Gilles doktorandstipendiater 2020

I år gick Östgöta Gilles stipendier till Axel Ågren, doktorand vid HMV och Sofia Thunberg, doktorand vid IDA. Axel bedriver sin forskning i samarbete med olika regionala aktörer om ensamhet bland äldre och har riktat in sig på utvecklingen av policy inom palliativ vård. Sofia forskar om hur äldre människor uppfattar och integrerar med så kallade sociala robotar. Hon har etablerat ett omfattande samarbete med äldreboenden i Östergötland.
Östgöta Gille utlyser varje år två stipendier om vardera 15 000 kronor till doktorander vid LiU som bedriver ett prisvärt arbete. Särskilt ska de doktorander som har en personlig anknytning till Östergötland eller som bedriver forskning om Östergötland och dess samhällsliv, näringsliv eller kultur, uppmärksammas.

Färre studerar utomlands

Antalet som studerar med studiemedel i utlandet minskar kraftigt. USA är det land som sticker ut, här har antalet minskat med 33 procent de senaste fem läsåren. Totalt studerade 24 400 personer i utlandet 2019/2020. Det är en minskning med 5 300 studenter sedan läsåret 2014/2015, visar nya siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
USA har tidigare varit det populäraste landet för utlandsstudier, en position som nu tagits över av Storbritannien. En förklaring till att färre studerar i USA kan vara coronapandemin och den allmänna oron som varit i vissa delar av landet.