Spansk seger i Linköpings Studentsångare Composition Award 2020

Spanjorskan María del Pilar Miralles Castillo tog hem första pris i Linköpings Studentsångare Composition Award 2020 som sändes digitalt. Hon får priset för sitt verk ”Another day”, ett stycke som är ”uttrycksfullt, utmanande och utvecklande med en musikalisk dramatik som är sällsynt i traditionell körmusik.
Linköpings Studentsångare Composition Award 2020 syftar till att uppmärksamma och inspirerar kvinnliga tonsättare som komponerar musik för manskör. Det är andra året i rad som tävlingen arrangeras. Intresset för tävlingen har varit stort med hela 26 tävlande från 14 länder i fyra världsdelar.
På andra plats kom Ingunn Ligaarden från Sverige med ”Hope is the thing” och tredje pris gick till Linnea Landström, också från Sverige, med ”Heart, we will forget him”.

Begränsningar vid högskoleprovet

Regeringen gör det möjligt för Universitets- och högskolerådet (UHR) att kunna införa en åldersgräns för att få skriva högskoleprovet. Det innebär att endast de som fyller 19 år under provåret och äldre får skriva högskoleprovet. Provdeltagare ska endast kunna delta vid ett provtillfälle.
För att minska antalet deltagare per provtillfälle planerar UHR för tre provtillfällen under 2021 varav två under våren. Det ska också vara möjligt att besluta om ett tak för antalet provskrivare, om det behövs av smittskyddsskäl.
Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 

 

 

LiU-studenter i guldklass i årets iGEM

iGEM (International Genetically Engineered Machine) är en årlig tävling i syntetisk biologi för studenter. I LiU:s lag tävlade 12 studenter som går på kandidat- och masterprogram inom Kemisk Biologi, Teknisk Biologi och Experimentell och industriell biomedicin. I sitt projekt har de utvecklat en användarvänlig programvara för analys av transkriptionsdata för diagnos av astma.

I år hölls den stora sluttävlingen virtuellt. 239 lag från hela världen tävlade med sina projekt och laget från LiU hörde till de 168 lag som tog hem en guldmedalj. Det är andra året i rad som LiU:s lag placerat sig i guldklassen.

Lägre ränta på studielån

Regeringen beslutar att nästa års ränta på studielån blir 0,005 procent. Det innebär att procentsatsen är lägre än 2020 års ränta. Beslutet berör de cirka 1,5 miljoner människor som har studielån.
– En ännu lägre ränta är positivt för låntagarna och gör vårt generösa studiestödssystem mer attraktivt, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Två högskoleprov i vår

På uppdrag av regeringen ska Universitets- och högskolerådet (UHR) ta fram minst tre högskoleprov per kalenderår under 2021 – 2023. Nu redovisar UHR vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021.
Mot bakgrund av den nuvarande smittspridningen bedömer UHR att det krävs ett tak på 35 000 skrivande per provtillfälle och att begränsas till de skrivande som har möjlighet att söka till högskolan inför höstterminen 2021, med en åldersgräns på 19 år.
– Dagens besked från UHR skapar bättre förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras under våren, men det är ytterst det aktuella smittläget som avgör, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.