Förändringar för antagning till lärarutbildning

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som ger statliga lärosäten möjlighet att ställa krav på att sökande till utbildningar för förskollärare, grundlärare och ämneslärare ska vara lämpliga för utbildningen. Kraven ska gälla utöver andra krav på särskilda behörighet och kan till exempel innebära att den sökande ska genomgå lämplighetsprov.
Förordningsändringen träder ikraft den 30 november 2020 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 1 augusti 2021.

Mer om förändringsförordningen på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.