Björn-Ola Linnér invald i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Klimatforskaren Björn-Ola Linnér är en av 17 nya svenska ledamöter i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.
Som en del av Akademiens Allmänna avdelning kommer Björn-Ola Linnér att arbeta med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Posted in Allmänt.