Två högskoleprov i vår

På uppdrag av regeringen ska Universitets- och högskolerådet (UHR) ta fram minst tre högskoleprov per kalenderår under 2021 – 2023. Nu redovisar UHR vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021.
Mot bakgrund av den nuvarande smittspridningen bedömer UHR att det krävs ett tak på 35 000 skrivande per provtillfälle och att begränsas till de skrivande som har möjlighet att söka till högskolan inför höstterminen 2021, med en åldersgräns på 19 år.
– Dagens besked från UHR skapar bättre förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras under våren, men det är ytterst det aktuella smittläget som avgör, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Posted in Allmänt.