Begränsningar vid högskoleprovet

Regeringen gör det möjligt för Universitets- och högskolerådet (UHR) att kunna införa en åldersgräns för att få skriva högskoleprovet. Det innebär att endast de som fyller 19 år under provåret och äldre får skriva högskoleprovet. Provdeltagare ska endast kunna delta vid ett provtillfälle.
För att minska antalet deltagare per provtillfälle planerar UHR för tre provtillfällen under 2021 varav två under våren. Det ska också vara möjligt att besluta om ett tak för antalet provskrivare, om det behövs av smittskyddsskäl.
Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 

 

 

Posted in Allmänt.