Björn-Ola Linnér invald i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Klimatforskaren Björn-Ola Linnér är en av 17 nya svenska ledamöter i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.
Som en del av Akademiens Allmänna avdelning kommer Björn-Ola Linnér att arbeta med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Pris för bästa examensarbete till lärarstudent vid LiU

Lärarnas Riksförbund delar varje år ut två priser för årets bästa examensarbete inom lärarutbildning. I år går ett av priserna till LiU-studenten Josefin Hellman. Hon får priset för sitt examensarbete ”Klipp- och klistra eller referera vetenskapligt? En undersökning om hur studenter refererar och vad som krävs för att utveckla detta kunnande”.
Enligt juryn är det ”ett arbete som breddar kunskapen om och ger nya insikter i frågan om referathantering där såväl lärare som elever behöver både råd och stöd för att utveckla undervisning och inlärning”.
Det andra priset går till Lund-studenten Josefine Svensson. Prissumman är på 10 000 kronor vardera.

 

 

 

Ny vd för Kårservice

Katarina Nyhammar blir ny VD för Kårservice Östergötland efter Niklas Selander. Hon tillträder tjänsten den 21 januari 2021. Katarina Nyhammar kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef inom Region Östergötland, med ledaransvar för cirka 400 medarbetare. Innan dess var hon under fem år vd för start-up-bolaget Schemagi, en forskningsavknoppning från LiU.
Katarina Nyhammar har examen i psykologi och ledarskap från Linköpings universitet. Under sin studietid var hon aktiv inom kårlivet med allt från faddergeneral till engagemang i PA-programmets nationella studentförening.

Förändringar för antagning till lärarutbildning

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som ger statliga lärosäten möjlighet att ställa krav på att sökande till utbildningar för förskollärare, grundlärare och ämneslärare ska vara lämpliga för utbildningen. Kraven ska gälla utöver andra krav på särskilda behörighet och kan till exempel innebära att den sökande ska genomgå lämplighetsprov.
Förordningsändringen träder ikraft den 30 november 2020 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 1 augusti 2021.

Mer om förändringsförordningen på regeringens webbplats