Två LiU-alumner bland nya IVA-ledamöter

Bland de nya ledamöterna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) finns två LiU-alumner: Per Olofsson, styrelseordförande för Climeon AB, och Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson. IVA har till uppgift att förbättra samhället genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.

– Kunniga och kompetenta ledamöter är en förutsättning för att uppfylla akademiens syfte. De nyligen invalda ledamöterna, toppnamn inom företagsvärlden och erkända forskare, är en fantastisk resurs till akademien, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Se alla nya ledamöter i IVA:s pressmeddelande

Posted in Alumner.