Slopat fribelopp till 30 juni 2021

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården med anledning av coronapandemin. Regeringen vill därför förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 30 juni 2021.
Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas. Genom att ta bort fribeloppet under det första halvåret behöver en studerande inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel.

 

 

Posted in Allmänt.