Mer pengar till studenthälsan

För att stärka studenthälsan och bidra till en bättre studiemiljö fördelar regeringen 25 miljoner kronor under 2021 till landets lärosäten. Med satsningen vill regeringen särskilt gynna studieovana studenter.
Enligt ett pressmeddelande från regeringen är den psykiska ohälsan alltför utbredd bland studenter. När undervisningen sker på distans med minskade sociala kontakter och med en osäker framtida arbetsmarknad, bedöms behovet av insatser öka.
Störst tilldelning får universiteten i Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg med 2,1 miljoner kronor vardera. Linköpings universitet får 1,2 miljoner kronor.
Så här fördelas medel för studenthälsan

 

Posted in Allmänt.