LiU-forskare får pris för bästa vetenskapliga artikel

Varje år delar tidskriften Science and Technology of Advanced Materials (STAM) ut pris till den bästa vetenskapliga artikeln inom sitt område. I år går utmärkelsen till forskare från Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet och deras japanska forskarkollegor.

Artikeln handlar om organiska och icke-organiska termoelektriska material som kan användas för att omvandla värme till energi som ska driva sensorer och sändare i en allt mer uppkopplad värld.

Den prisvinnande artikeln: Thermoelectric materials and applications for energy harvesting power generation, Ioannis Petsagkourakis , Klas Tybrandt , Xavier Crispin , Isao Ohkubo , Norifusa Satoh and Takao Mori, Science and Technology of Advanced Materials 2018. DOI: /10.1080/14686996.2018.1530938

Läs mer om utmärkelsen: Pressmeddelande från STAM

Försäkring vid distansstudier även efter pandemin

Personskadeförsäkringen inom högskolan och yrkeshögskolan ska i fortsättningen gälla även vid vissa olycksfall under distansstudier, även efter corona-pandemin. Det står klart efter att regeringen godkänt de överenskommelser som träffats mellan UHR och Kammarkollegiet respektive Myndigheten för yrkeshögskolan och Kammarkollegiet om nya försäkringsvillkor.
Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida

 

Förslag till bättre lärarutbildning på remiss

Regeringen vill ta krafttag för att motverka den allvarliga lärarbristen. En rad förslag för högre kvalitet, fler lärarledda timmar på lärarutbildningarna och en helt ny utbildning för akademiker som vill skola om sig till lärare, har gått ut på remiss.
Ett förslag handlar om en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för både blivande grundlärare och ämneslärare. Utbildningen riktar sig till personer med en tidigare avslutad akademisk examen.
Fler lärarledda timmar är viktigt för att höja kvaliteten på utbildningarna. Varje lärosäte ska därför få ett mål för en ökning av de lärarledda timmarna i utbildningen.
Andra förslag är ett ökat fokus på metodik och en bättre koppling mellan teori och praktik, där till exempel kognitionsvetenskap ska ingå i alla lärarutbildningar.
Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida.

Regeringen satsar på jämställdhet i akademin

Trots att kvinnor är i majoritet av studenterna vid landets lärosäten, går arbetet mot en jämställd högskola för långsamt. Det anser regeringen och sätter upp nya rekryteringsmål av professor vid landets lärosäten.
Målen för könsfördelning bland nyrekryterade professorer har funnits sedan 1997. Nu sätter regeringen nya mål inför perioden 2021 – 2023. Idag är 29 procent av landets professorer kvinnor och 71 procent män.
– På nivån under professor är könsfördelningen nästan jämn. Det är därför inte brist på kompetens som ligger bakom, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.
Målet för andelen kvinnor för 2021 för Linköpings universitet är 48 procent.
Se målen för respektive lärosäte här