Försäkring vid distansstudier även efter pandemin

Personskadeförsäkringen inom högskolan och yrkeshögskolan ska i fortsättningen gälla även vid vissa olycksfall under distansstudier, även efter corona-pandemin. Det står klart efter att regeringen godkänt de överenskommelser som träffats mellan UHR och Kammarkollegiet respektive Myndigheten för yrkeshögskolan och Kammarkollegiet om nya försäkringsvillkor.
Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida

 

Posted in Allmänt.