Förslag till bättre lärarutbildning på remiss

Regeringen vill ta krafttag för att motverka den allvarliga lärarbristen. En rad förslag för högre kvalitet, fler lärarledda timmar på lärarutbildningarna och en helt ny utbildning för akademiker som vill skola om sig till lärare, har gått ut på remiss.
Ett förslag handlar om en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för både blivande grundlärare och ämneslärare. Utbildningen riktar sig till personer med en tidigare avslutad akademisk examen.
Fler lärarledda timmar är viktigt för att höja kvaliteten på utbildningarna. Varje lärosäte ska därför få ett mål för en ökning av de lärarledda timmarna i utbildningen.
Andra förslag är ett ökat fokus på metodik och en bättre koppling mellan teori och praktik, där till exempel kognitionsvetenskap ska ingå i alla lärarutbildningar.
Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida.

Posted in Allmänt.