Förslag om medel för forskning om långtidscovid

Många patienter rapporteras ha symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Behoven av ny kunskap är stora. Regeringen förslår därför att 50 miljoner kronor avsätts till forskning om långtidscovid och Vetenskapsrådet får i uppdrag att förbereda finansiering av forskningen.

Posted in Allmänt.