VR ska finansiera forskning om långtidscovid

Vetenskapsrådet (VR) får i uppdrag av regeringen att finansiera forskning om långvariga symtom till följd av genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Regeringen har i en extra ändringsbudget avsatt 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid.
Satsningen kompletterar de mer långsiktiga och breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Äldre företagare – ny bok om en stor grupp

Äldre företagare heter en ny bok av Elisabeth Sundin, seniorprofessor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Uttrycket ”äldre företagare” kan förefalla motsägelsefullt. Företagare väcker tankar om aktivitet och framåtanda, äldre pekar på det motsatta.
Men äldre företagare är inget ovanligt. De är heller ingen enhetlig grupp. Men de är många och genom sin verksamhet bidrar de till samhället och ekonomin.
Boken porträtterar tjugo äldre företagare som driver arton företagare. Bland dessa finns flera som utmanar invanda föreställningar om företagande och entreprenörskap.

 

VR får uppdrag att kommunicera om vaccination mot covid-19

Vetenskapsrådet (VR) får i uppdrag av regeringen att bedriva kommunikationsinsatser om vaccination mot covid-19. Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten.
Det här är den största vaccinationsinsatsen någonsin i Sverige och det finns ett stort behov av forskningsbaserad kunskap om vaccinet. Kommunikationsinsatserna ska medverka till att vetenskapligt underbyggda fakta kommuniceras.

Mer information om uppdraget på regeringens webbplats

 

LiU-professor skriver bok om att bedöma i historieämnet

Länge har frågor om prov och bedömning stått i skymundan, både inom diskussionen om historieundervisningen och i utbildningen av historielärare. Det tyckte David Ludvigsson, biträdande professor i historia vid LiU, som tillsammans med Lars Andersson Hult vid Högskolan Kristianstad, är redaktör för boken Att bedöma i historieämnet: Perspektiv på historisk kunskap, bedömning och prov. I boken ger 14 författare perspektiv på bedömning inom historia och sammanfattar forskningen på ämnet.
– Vi hoppas att boken ska ge nuvarande och blivande lärare en bättre förståelse för utmaningarna som det innebär att bedöma i historieämnet, men också göra dem bättre rustade att klara av de utmaningarna, säger David Ludvigsson.