SCB spår fortsatt brist på utbildad personal i vård och omsorg

Trender och prognoser från SCB visar att dagens brist på utbildad personal inom vård och omsorg väntas bestå eller tillta fram till år 2035. Bristen gäller specialistsjuksköterskor samt vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå. Orsaken är en växande befolkning i kombination med en ökad andel äldre.
Brist väntas även inom flera lärarkategorier. Den ökade efterfrågan på lärare beror på ett ökat antal barn och ungdomar, samt på att utbildade lärare antas ersätta dem som idag arbetar som lärare utan lärarexamen.

Posted in Allmänt.