Ny lärobok fyller kunskapslucka om proaktiv rättsanvändning

Det har funnits en lucka när det gäller läroböcker om proaktiv rättsanvändning. Det tyckte två LiU-professorer i affärsrätt, Ingrid Arnesdotter och Jan Kellgren, och författade den första svenska läroboken i ämnet.
Boken ”Proaktiv användning av rätten” är tänkt att användas ihop med böcker i materiell rätt. I första hand för studenter inom juridik och handelsrätt, men boken är relevant för alla som vill förstå proaktiv rättsanvändning, oberoende av om det handlar om myndighetsutövning, affärsverksamhet, social eller politisk verksamhet.

Posted in Allmänt.