Äldre företagare – ny bok om en stor grupp

Äldre företagare heter en ny bok av Elisabeth Sundin, seniorprofessor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Uttrycket ”äldre företagare” kan förefalla motsägelsefullt. Företagare väcker tankar om aktivitet och framåtanda, äldre pekar på det motsatta.
Men äldre företagare är inget ovanligt. De är heller ingen enhetlig grupp. Men de är många och genom sin verksamhet bidrar de till samhället och ekonomin.
Boken porträtterar tjugo äldre företagare som driver arton företagare. Bland dessa finns flera som utmanar invanda föreställningar om företagande och entreprenörskap.

 

Posted in Allmänt.