VR får uppdrag att kommunicera om vaccination mot covid-19

Vetenskapsrådet (VR) får i uppdrag av regeringen att bedriva kommunikationsinsatser om vaccination mot covid-19. Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten.
Det här är den största vaccinationsinsatsen någonsin i Sverige och det finns ett stort behov av forskningsbaserad kunskap om vaccinet. Kommunikationsinsatserna ska medverka till att vetenskapligt underbyggda fakta kommuniceras.

Mer information om uppdraget på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.