VR ska finansiera forskning om långtidscovid

Vetenskapsrådet (VR) får i uppdrag av regeringen att finansiera forskning om långvariga symtom till följd av genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Regeringen har i en extra ändringsbudget avsatt 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid.
Satsningen kompletterar de mer långsiktiga och breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.