Forskning för framtidens transportsystem

Regeringen aviserar i forsknings- och innovationspropositionen att programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) fortsätter som ett avtalsreglerat program för samverkan mellan fordonsindustrin och staten samt med oförändrad ambitionsnivå. Utöver det gör regeringen en förstärkning till programmet genom en särskild satsning på fossilfria arbetsmaskiner.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen att FFI förstärks med 50 miljoner kronor 2021 och beräknar att 50 miljoner kronor behöver tillföras 2022. Medlen ska gå till forskning, utveckling och marknadsintroduktion för att driva utvecklingen mot fossilfria arbetsmaskiner och en konkurrenskraftig fordonsindustri.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.