LiU-forskare på Reuters lista över världens klimatforskare

The Reuters Hot List rankar forskare som anses ha störst inverkan på klimatförändringsdebatten. Tio svenska forskare finns med på listan över världens tusen mest inflytelserika klimatforskare. En av dem är David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring, som intar plats 420 på listan.
David Bastviken har bland annat varit med och tagit fram en enkel mätare för flöden av växthusgaser, och en kamera som kan fotografera och filma metanet i luften omkring oss.
The Reuters Hot List baseras på hur många klimatrelaterade artiklar varje forskare publicerat, hur ofta de citerats av andra forskare inom samma område, samt hur ofta det refereras till artiklarna i tidningar och sociala medier.

Tio svenska forskares placering på The Reuters Hot List
182: Chris K Folland, Göterborgs universitet
282: Joacim Rocklöv, Umeå universitet
365: Stefan Gössling, Linnéuniversitetet
420: David Bastviken, Linköpings universitet
429: Martin T Sykes, Lunds universitet
493: Benjamin Smith, Lunds universitet
496: Deliang Chen, Göteborgs universitet
721: Hjalmar Laudon, Sveriges lantbruksuniversitet
765: Erik Kjellström, SMHI
908: Georgia Destouni, Stockholms universitet

LiU-student prisas för exjobb inom kollektivtrafiken

Filip Tammergård, civilingenjör i maskinteknik, energi och miljöteknik, får utmärkelsen bästa examensarbete inom kollektivtrafik på väg och belönas med 40 000 kronor. Priset delas ut av organisationen Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
Hans examensarbete ”Intelligent styrning av trafiksignaler – Trafikstyrningens påverkan på tidsfördröjning och utsläpp i trafiken” lyfter enligt prismotiveringen, ett ämne som fått alldeles för lite uppmärksamhet, men där potentialen för att utveckla kollektivtrafiken är enorm.

Läs mer om priset och pristagaren

Uppdrag för att främja öppen vetenskap

Lärosäten och forskningsfinansiärer har ett gemensamt ansvar för att den nationella riktningen för öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer efterföljs och uppnås. Nu ger regeringen Vetenskapsrådet och Kungl. Biblioteket förtydligade samordningsuppdrag för öppen vetenskap. Även universitet och högskolor får ett uppdrag gällande öppen vetenskap.
– Uppdragen vi ger har som syfte att påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem genom samarbete. Universitet, högskolor och forskningsfinansiärer behöver också ta gemensamt ansvar för att utforma incitament som stödjer öppen vetenskap, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Ökade FoU-anslag 2021

Under 2021 beräknas 42,7 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU) vilket motsvarar en ökning med 3,6 miljarder kronor. Mest forskningsmedel, 50 procent, går till universitet och högskolor, 1,4 miljarder kronor mer än 2020, enligt Statistiska centralbyrån.
Läs mer på SCB:s webbplats

Kraven för sjuksköterske- och barnmorskeexamen ses över

Agneta Karlsson, generaldirektör vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, utses av regeringen till särskild utredare för att bland annat säkerställa att målen för sjuksköterske- och barnmorskeexamen svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård. Hon ska också se över hur utbildningarna kan uppfylla de minimikrav som finns gällande omfattningen i antal studietimmar i enlighet med EU-rätten.
– Behoven av utbildad personal i välfärden är stora. Det är viktigt att utbildningarna ger de kunskaper som krävs och förbereder för en yrkesroll i framtidens hälso- och sjukvård, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats