Satsning på kompletterande pedagogisk utbildning för forskare förlängs

Sverige har en fortsatt stor brist på ämneslärare och det behövs fler lektorer i skolan. Nu föreslår regeringen att satsningen på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen förlängs så att fler som forskat kan bli lärare.
Den här satsningen har haft ett högt söktryck och lockat fler forskarutbildade att bli lärare i till exempel matematik, naturvetenskap och teknik.
I budgetpropositionen för 2021 har regeringen föreslagit att satsningen förstärks och förlängs till och med 2026. Det innebär att upp till 70 studenter kan gå utbildningen som genomförs på heltid under tolv månader i sträck och den som antas till utbildningen kan söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.