Kraven för sjuksköterske- och barnmorskeexamen ses över

Agneta Karlsson, generaldirektör vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, utses av regeringen till särskild utredare för att bland annat säkerställa att målen för sjuksköterske- och barnmorskeexamen svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård. Hon ska också se över hur utbildningarna kan uppfylla de minimikrav som finns gällande omfattningen i antal studietimmar i enlighet med EU-rätten.
– Behoven av utbildad personal i välfärden är stora. Det är viktigt att utbildningarna ger de kunskaper som krävs och förbereder för en yrkesroll i framtidens hälso- och sjukvård, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.