Ökade FoU-anslag 2021

Under 2021 beräknas 42,7 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU) vilket motsvarar en ökning med 3,6 miljarder kronor. Mest forskningsmedel, 50 procent, går till universitet och högskolor, 1,4 miljarder kronor mer än 2020, enligt Statistiska centralbyrån.
Läs mer på SCB:s webbplats

Posted in Allmänt.