Så ska sommarkursplatserna fördelas

Pandemin har gjort att många studenter haft distansutbildning, många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. Regeringen föreslår därför stora satsningar inom utbildningsområdet i vårändringsbudgeten för 2021, bland annat på sommarkurser. Förslaget innebär att lärosätena får 130 miljoner kronor för att anordna sommarkurser. Därutöver avsätts 50 miljoner kronor för studiemedel vilket innebär en total satsning på 180 miljoner kronor motsvarande 6 000 sommarkursplatser.
För Linköpings universitet innebär förslaget tre miljoner kronor och 140 sommarkursplatser.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.