Uppdrag för att främja öppen vetenskap

Lärosäten och forskningsfinansiärer har ett gemensamt ansvar för att den nationella riktningen för öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer efterföljs och uppnås. Nu ger regeringen Vetenskapsrådet och Kungl. Biblioteket förtydligade samordningsuppdrag för öppen vetenskap. Även universitet och högskolor får ett uppdrag gällande öppen vetenskap.
– Uppdragen vi ger har som syfte att påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem genom samarbete. Universitet, högskolor och forskningsfinansiärer behöver också ta gemensamt ansvar för att utforma incitament som stödjer öppen vetenskap, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.