LiU-student prisas för exjobb inom kollektivtrafiken

Filip Tammergård, civilingenjör i maskinteknik, energi och miljöteknik, får utmärkelsen bästa examensarbete inom kollektivtrafik på väg och belönas med 40 000 kronor. Priset delas ut av organisationen Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
Hans examensarbete ”Intelligent styrning av trafiksignaler – Trafikstyrningens påverkan på tidsfördröjning och utsläpp i trafiken” lyfter enligt prismotiveringen, ett ämne som fått alldeles för lite uppmärksamhet, men där potentialen för att utveckla kollektivtrafiken är enorm.

Läs mer om priset och pristagaren

Posted in Allmänt.