Så ska sommarkursplatserna fördelas

Pandemin har gjort att många studenter haft distansutbildning, många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. Regeringen föreslår därför stora satsningar inom utbildningsområdet i vårändringsbudgeten för 2021, bland annat på sommarkurser. Förslaget innebär att lärosätena får 130 miljoner kronor för att anordna sommarkurser. Därutöver avsätts 50 miljoner kronor för studiemedel vilket innebär en total satsning på 180 miljoner kronor motsvarande 6 000 sommarkursplatser.
För Linköpings universitet innebär förslaget tre miljoner kronor och 140 sommarkursplatser.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

SOF – Digital Edition

Studentorkesterfestivalen ställer inte in, den ställer om. Till, för första gången i historien, Digital Edition. Under helgen 13 -15 maj bjuder SOF in till livesändningar med tävlingar, aktiviteter och medryckande orkestermusik i olika kanaler.
”Utöver det kommer du få möjlighet att beställa hem servicepaket med mat, dryck några exklusiva presenter från oss i SOF-organisationen!, skriver SOF på sin facebooksida.

Satsning på kompletterande pedagogisk utbildning för forskare förlängs

Sverige har en fortsatt stor brist på ämneslärare och det behövs fler lektorer i skolan. Nu föreslår regeringen att satsningen på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen förlängs så att fler som forskat kan bli lärare.
Den här satsningen har haft ett högt söktryck och lockat fler forskarutbildade att bli lärare i till exempel matematik, naturvetenskap och teknik.
I budgetpropositionen för 2021 har regeringen föreslagit att satsningen förstärks och förlängs till och med 2026. Det innebär att upp till 70 studenter kan gå utbildningen som genomförs på heltid under tolv månader i sträck och den som antas till utbildningen kan söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Fler tog lärarexamen läsåret 2019/20

Läsåret 2019/20 påbörjade 13 560 personer en lärarutbildning och 9 760 avlade någon form av lärarexamen. Det är en stor ökning av antalet examinerade jämfört med läsåret innan. Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste analys visar också att en jämförelsevis hög andel av de nyutexaminerade lärarna hade en bra möjlighet att försörja sig cirka sex månader efter avlagd examen.

Så ser det ut för nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna

Campushallen bemannar utegymmet i Ryd – för allmänheten

Pandemin har ökat isoleringen och stillasittandet när många jobbar eller studerar hemma. För att möjliggöra och inspirera till rörelse kommer Campushallen ha personal på plats vid utegymmet i Ryd tre timmar, tre dagar i veckan. Med start vecka 15 bemannas gymmet måndagar 17-20, torsdagar 10-13 och söndagar 16-19. Bemanningen pågår fram till vecka 24 för att därefter utvärderas.