Centrum för teknik i skolan 25-årsjubilerar

Den 29 maj 1996 utnämndes CETIS till ett ”Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i förskola och grundskola”. I ett kvarts sekel har nu 25-årsjubilerande CETIS arbetat för en god teknisk allmänbildning hos alla elever.
Tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildningar, näringslivsföreträdare och andra intressenter arbetar CETIS för att stimulera och utveckla teknikundervisningen.
Under åren har man bland annat drivit kampanjen ”Tänk 200!” som resulterade i ett regeringsbeslut om en egen timplan som innebär 200 timmar teknikundervisning i grundskolan, färdigställt inspirationsmaterial för förskola och grundskola och arrangerat både rikskonferenser och regionala konferenser.

LiU-professor invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga Vetenskapsakademien har valt in tre nya ledamöter. En av dessa är professor Erik G. Larsson, chef för avdelningen för kommunikationssystem vid Institutionen för systemteknik, vid Linköpings universitet. Hans forskning bedrivs huvudsakligen inom de bredare områdena trådlösa kommunikationssystem, statistisk signalbehandling och nätverk.
Erik G. Larsson valdes in i klassen för tekniska vetenskaper vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst i april.

Ekonomstudenter från LiU vinner uppsatspris

Ekonomstudenterna Frida Persson och Sofia Widlund vinner Finansförbundets uppsatsstipendium på 25 000 kronor för sin masteruppsats om privat pensionssparande. ”Välskrivet och välargumenterat”, tyckte juryn.
I studien pekar studenterna på riskerna med låg allmän pension och det starka sambandet mellan kunskap om pensionssystemet och privat pensionssparande. De betonar också på att yngre människor kan missgynnas av lägre pensioner och att eget sparande därmed kan vara extra viktigt för dem.
Stipendiet delas ut två gånger om året av Finansförbundet, en facklig organisation för anställda på banker och övriga finansbranschen.

Läs mer om uppsatsen och stipendiet

 

Fler kvinnor än män läser vidare

För andra året i rad är det fler kvinnor än män som går vidare till eftergymnasiala studier från ett högskoleförberedande program på gymnasiet, visar statistik från SCB.
Av dem som examinerades från gymnasieskolan 2018/19 har 26 procent påbörjat eftergymnasiala studier inom ett år, vilket är en lika stor andel som föregående läsår.
Av de kvinnor som examinerades från ett högskoleförberedande program läsåret 2018/19 har 36 procent läst vidare inom ett år, vilket är en liten ökning sedan förra läsåret. Andelen män som läser vidare är oförändrad och därmed är det nu för andra året i rad något fler kvinnor än män från ett högskoleförberedande program som läser vidare.

Läs mer på SCB:s webbplats

 

Slopat fribelopp till 31 december 2021

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården med anledning av coronapandemin. Regeringen vill därför förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 31 december 2021.
Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas. Genom att ta bort fribeloppet behöver en studerande inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel.