Förstärkta forskningsmedel till universitet och högskolor fördelas

Regeringen föreslår en permanent ökning av forskningsanslagen på 720 miljoner kronor vilket innefattar en höjning av den så kallade basresursen från nuvarande 12 000 kronor per helårsstudent till 17 500 kronor per helårsstudent från 2021. Detta ska öka möjligheterna till forskningsanknytning och främja kvalitet i utbildningen. För vissa enskilda utbildningsanordnare ökas basresursen från 8 000 kronor per helårsstudent till 12 000 kronor per helårsstudent.
I regeringens vårändringsbudget fördelas 23,2 miljoner kronor till Linköpings universitet.

Se hela pressmeddelandet och fördelningen av anslaget på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.