Anders Persson får Erna Ebelings pris

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid LiU, tilldelas Erna Ebelings pris för 2021 som delas ut av Svenska Läkaresällskapet.
Anders Persson får priset för sin framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering. Forskningen har klinisk tillämpning inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion.
Erna Ebelings pris ska främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik. Läs mer om priset och tidigare pristagare på Svenska Läkaresällskapets webb.

Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer?

Skillnaden mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små. Men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. En ny studie från Vetenskapsrådet pekar ut framför allt två orsaker till detta. Den ena är att kvinnor i högre grad är verksamma inom forskningsfält som utmärks av en hög andel undervisning, vilket ger sämre möjligheter att meritera sig vetenskapligt. Den andra är att kvinnor generellt möter svårigheter i lite högre grad än män.
Studien bygger på statistik, enkäter och intervjuer genomförda 2020–2021 med cirka 2000 forskare.

Läs hela rapporten på Vetenskapsrådets webbplats

 

UHR ansvarar för höstens högskoleprov

Universitet- och högskolerådet (UHR) kommer fortsatt ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planering och genomförande av provet, förlängs också.
Det var i september 2020 som regeringen beslutade att flytta ansvaret för högskoleprovets genomförande från universitet och högskolor, till UHR, för att provet skulle genomföras på ett smittskyddssäkert sätt hösten 2020 och våren 2021.
Det kan i nuläget inte uteslutas att vissa restriktioner kvarstår även i höst. Regeringen har därför beslutat att senarelägga den förordning som flyttar ansvaret för provet tillbaka till lärosätena. Den träder i kraft den 1 januari 2022.
Peter Honeth ska också bistå UHR vid högskoleprovet som hålls den 24 oktober 2021.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

LiU satsar på forskarskola om åldrande och hälsa

Linköpings universitet är ett av tolv lärosäten som går ihop för att finansiera den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH. Forskarskolan är tvärvetenskaplig och har sedan starten 2014 anslutit cirka 90 doktorander.
LiU satsar 400 000 kronor per år mellan 2022 och 2026. Totalt kommer forskarskolan få 3,4 miljoner kronor om året från och med 2022.
De lärosäten som finansierar verksamheten är Lunds universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet samt Jönköping University.
Dessa kommer att kunna ansluta doktorander och engagera postdoktorer från och med 2022.

Läs mer om forskarskolan SWEAH

 

LiU-professor ny ledamot i Astrid Lindgren Memorial Award

Professor Katarina Eriksson Barajas.

Kulturrådets styrelse har utsett Katarina Eriksson Barajas, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, samt författaren och bibliotekarien Balsam Karam, till ledamöter i juryn för Astrid Lindgren Memorial Award.
Katarina Eriksson Barajas är professor i pedagogik med inriktning mot. Hon har ett starkt intresse för barns och ungas upplevelse av berättelser. I olika forskningsprojekt har hon tittat på hur fiktion används som didaktiskt redskap i skolundervisningen och hon har undersökt bokläsningens funktion inom lärar-, läkar- och polisutbildningen. Katarina Eriksson Barajas har genom åren även undervisat lärarstudenter i barn- och ungdomslitteratur.

Astrid Lindgren Memorial Award instiftades 2002 av Sveriges regering för att värna barnens rätt till bra berättelser. Varje år belönas en person eller organisation som bidrar till litteraturens betydelse för barn och unga över hela världen. Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig ungas läsning är, nu och i framtiden.

Läs mer om priset och pristagarna