LiU-professor ny vice ordförande för KVA

Professor Magnus Berggren har valts till ny vice preses (vice ordförande) för Kungliga Vetenskapsakademien. Han tar samtidigt över rollen som ordförande för kommittén för forskningspolitiska frågor.
Magnus Berggren har varit ledamot av Vetenskapsakademien sedan 2011. Han är professor organisk elektronik vid LiU där han bland annat är en av pionjärerna bakom forskningen om papperselektronik och elektronik i växter, något som rönt stor uppmärksamheten på senare år.
En fråga som Magnus Berggren brinner för är hur grundforskningen kan spela en roll som motor för entreprenörskap och samhällsutveckling.

Läs mer på KVA:s webbplats

 

Posted in Allmänt.