Professor deltar i möte om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Professor Björn-Ola Linnér kommer att ingå i den svenska delegationen för IPBES-8, som äger rum den 14–24 juni. IPES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel.
IPBES är en mellanstatlig organisation som inrättats för att förbättra gränssnittet mellan vetenskap och politik i frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
I centrum för denna åttonde session står bland annat en bedömningsrapport om länkningarna mellan biologisk mångfald, vatten, mat och hälsa i ett förändrat klimat. Man kommer också att besluta om riktlinjer för en bedömningsrapport om orsaker till förlust av biologisk mångfald, vad som krävs för transformativ förändring och alternativ för att uppnå 2050-visionen för biologisk mångfald.

Posted in Allmänt.