UHR ansvarar för höstens högskoleprov

Universitet- och högskolerådet (UHR) kommer fortsatt ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planering och genomförande av provet, förlängs också.
Det var i september 2020 som regeringen beslutade att flytta ansvaret för högskoleprovets genomförande från universitet och högskolor, till UHR, för att provet skulle genomföras på ett smittskyddssäkert sätt hösten 2020 och våren 2021.
Det kan i nuläget inte uteslutas att vissa restriktioner kvarstår även i höst. Regeringen har därför beslutat att senarelägga den förordning som flyttar ansvaret för provet tillbaka till lärosätena. Den träder i kraft den 1 januari 2022.
Peter Honeth ska också bistå UHR vid högskoleprovet som hålls den 24 oktober 2021.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.