Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer?

Skillnaden mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små. Men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. En ny studie från Vetenskapsrådet pekar ut framför allt två orsaker till detta. Den ena är att kvinnor i högre grad är verksamma inom forskningsfält som utmärks av en hög andel undervisning, vilket ger sämre möjligheter att meritera sig vetenskapligt. Den andra är att kvinnor generellt möter svårigheter i lite högre grad än män.
Studien bygger på statistik, enkäter och intervjuer genomförda 2020–2021 med cirka 2000 forskare.

Läs hela rapporten på Vetenskapsrådets webbplats

 

Posted in Allmänt.