Professor deltar i möte om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Professor Björn-Ola Linnér kommer att ingå i den svenska delegationen för IPBES-8, som äger rum den 14–24 juni. IPES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel.
IPBES är en mellanstatlig organisation som inrättats för att förbättra gränssnittet mellan vetenskap och politik i frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
I centrum för denna åttonde session står bland annat en bedömningsrapport om länkningarna mellan biologisk mångfald, vatten, mat och hälsa i ett förändrat klimat. Man kommer också att besluta om riktlinjer för en bedömningsrapport om orsaker till förlust av biologisk mångfald, vad som krävs för transformativ förändring och alternativ för att uppnå 2050-visionen för biologisk mångfald.

Malmstensstudenternas kraftprov visas i vårutställning

Malmstens Linköpings universitets vårutställning är sistaårsstudenternas kraftprov. I år visas avgångsstudenterna på utbildningarna Möbelsnickeri, Möbeltapetsering och Möbeldesign upp sina examensarbeten och avancerade möbler i en digital vårutställning. I text, bild och film möter vi studenterna, hör dem presentera sina projekt och berätta om sin tid på Malmstens där de bland annat svarar på frågan om vad de tar med sig efter sina tre år på LiU Malmstens?
För de som har möjlighet visas även en mindre utställning på plats på Campus Lidingö.

Bild: Mikaela Falk, möbeldesign, har skapat ett lågt furubord med limfri konstruktion som enkelt kan pusslas ihop.

Helen Dannetun tilldelas konungens medalj

Rektor emeritus och professor Helen Dannetun har tilldelats H.M Konungens medalj av 12:e storleken i högblått band vid hovets medaljförläning den 6 juni. Helen Dannetun får medaljen för ”betydande insatser inom svenskt universitetsväsende”.
H.M Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster.
Helen Dannetun var rektor på Linköpings universitet mellan 2011 och 2020. I juni 2020 avtackades hon vid en delvis digital ceremoni i Universitetsparken på Campus Valla.

 

 

 

 

 

LiU-professor ny vice ordförande för KVA

Professor Magnus Berggren har valts till ny vice preses (vice ordförande) för Kungliga Vetenskapsakademien. Han tar samtidigt över rollen som ordförande för kommittén för forskningspolitiska frågor.
Magnus Berggren har varit ledamot av Vetenskapsakademien sedan 2011. Han är professor organisk elektronik vid LiU där han bland annat är en av pionjärerna bakom forskningen om papperselektronik och elektronik i växter, något som rönt stor uppmärksamheten på senare år.
En fråga som Magnus Berggren brinner för är hur grundforskningen kan spela en roll som motor för entreprenörskap och samhällsutveckling.

Läs mer på KVA:s webbplats