Lärosäten får fortsätta hyra ut bostäder

Pandemin har medfört ett minskat antal inresande utbytesstudenter och gästforskare till Sverige. I juli 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som gör det möjligt för statliga universitet och högskolor att tillfälligt hyra ut bostäder avsedda för utbytesstudenter och gästforskare till andra studenter.
Nu har regeringen beslutat att förlänga förordningen till och med den 31 januari 2022. Därmed undviks kraftigt ökade kostnader på grund av minskade hyresintäkter och lärosätena behöver inte säga upp befintliga lägenheter.

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.