Vinnova analyserar life science-sektorn

Regeringen har fattat beslut om att ge Vinnova i uppdrag att analysera den svenska life science-branschen. Syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt.
Uppdraget till Vinnova, som sker inom ramen för En nationell strategi för life science, förväntas bidra till att långsiktigt stärka Sverige som en ledande life science-nation. I uppdraget till Vinnova ingår exempelvis datainsamling, avgränsningar av branschen och vidareutveckling av den modell för uppföljning som redan finns. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med branschorganisationer och regioner.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Social snedrekrytering förstärktes under pandemin

Den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärktes i pandemins första fas. Det visar en uppföljning som gjorts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på uppdrag av regeringen.
En tidig konsekvens av coronapandemin var att många unga blev helt eller delvis arbetslösa och att utsikterna på arbetsmarknaden generellt blev mycket sämre för unga. Med anledning av detta satsade regeringen på omfattande utbyggnader av högskolan. Dessa två faktorer gjorde att rekordmånga sökte sig till högskolan hösten 2020.
UKÄ:s uppföljning tyder, i detta tidiga skede, på att de sociala grupper som redan var överrepresenterade på högskolan före pandemin, i högre grad än andra grupper sökt sig till högskolan under pandemin.

Läs hela rapporten på UKÄ:s webbplats

 

Karin Axelsson blir ny prorektor på LiU

Styrelsen för Linköpings universitet har utsett Karin Axelsson till ny prorektor.
Förordnandet som prorektor och rektor Jan-Ingvar Jönssons närmaste ställföreträdande gäller under perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2024. Karin Axelsson är sedan 2018 dekan vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Hon ersätter Margareta Bachrack Lindström som efter sitt uppdrag som prorektor vid årsskiftet övergår till att bli vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor.

 

Andreas Fahlman ny forskningschef på Kolmården

Det blir professor Andreas Fahlman som tar över tjänsten som forskningschef på Kolmårdens djurpark när tidigare forskningschef Mats Amundin gått i pension.
Andreas Fahlman är utbildad marinbiolog på Hawaii och tog en PhD i biologi på Carleton University i Ottawa. Hans forskning har bland annat fokuserat på marina däggdjur, deras lungfunktioner och förmåga att kontrollera hjärtrytmen när de dyker djupt. De senaste fem åren har Andreas Fahlman jobbat som senior forskare på Oceanografics forskningsstiftelse i Spanien.

Utöver att driva befintliga och nya forskningsprojekt på Kolmården kommer Andreas Fahlman även vara adjungerad professor vid Linköpings universitet samt ansvara för den del av masterutbildningen i biologi som genomförs på Kolmården på uppdrag av universitetet.

– Rekryteringen av Andreas Fahlman är mycket glädjande och vi ser fram emot ett gott samarbete med både Andreas och Kolmårdens Djurpark. Andreas tillför en mycket spännande och unik kompetens som har alla förutsättningar att berika vår forskning men också flera av de utbildningar som vi erbjuder, säger Jan-Ingvar Jönsson, styrelseledamot i Kolmården Foundation och rektor vid Linköpings universitet.

Läs hela pressmeddelandet på Kolmårdens djurparks webbplats.

 

Rektor i regeringens life science-podd

LiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson medverkade nyligen i videopodden ”Tillsammans för en ledande life science-nation”. I podden lyfter Jan-Ingvar Jönsson och Erik Renström från Lunds universitet, fram kompetensförsörjning som en nyckelfråga för life science.
Värd för podden är Jenni Nordborg, som har utsetts av regeringen till nationell life science-samordnare. Arbetet leds från life science-kontoret i Regeringskansliet.

Tillsammans för en ledande life science-nation avsnitt 3: Kompetensförsörjning och livslångt lärande