Utredning om framtidens forskningsinfrastruktur klar

Utveckla den politiska styrningen, inrätta en ny myndighet för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse och stärk förutsättningarna för lärosätenas samverkan. Det är några av de viktigaste förslagen i utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur som den 11 augusti överlämnades till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Forskningsinfrastruktur är de avancerade verktyg en forskare behöver för att kunna genomföra sin forskning, till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg.

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

Posted in Allmänt.