Professor Ali Ahmed knyts till Ratio

Ali Ahmed, LiU-professor i nationalekonomi, knyts till näringslivets forskningsinstitut Ratio där han ska förlägga en del av sin forskningstid. Hans forskning rör bland annat ekonomiska perspektiv på diskriminering på arbetsmarknaden.

Ali Ahmed är avdelningschef och forskningsansvarig för nationalekonomi vid Linköpings universitet. Han undervisar främst i mikroekonomi på avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer på Ratios webbplats

Ali Ahmeds medarbetarsida

Posted in Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Medarbetare.