LiU-forskare prisas av Hagdahlsakademien

Stora Hagdahslpriset 2021 till delas Per Frankelius, docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.
”Med energi och entusiasm ifrågasätter Per Frankelius konstruktivt klimatforskningens etablissemang, med mål att öppna upp nya beräkningsmodeller som inkluderar lantbrukets klimatavlastning, inte bara belastning”, skriver Hagdahlsakademien i sin motivering.
Utöver forskning och undervisning har Per Frankelius också bland annat jobbat som rådgivare åt regeringen, regioner och näringslivet. År 2013 startade han med kolleger projektet Grönovation om innovation inom de gröna näringarna. Idag är han processledare för innovationsplattformen Agtech 2030.
Stora Hagdahlspriset är på 10 000 kronor och delas ut till Charles Emil Hagdahls minne.

Mer om Hagdahlsakademien

LiU-student belönas för vetenskaplig artikel

Läkarstudenten Jenny Huynh belönas av Svenska Läkaresällskapet med Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2021. I studien har Jenny Huynh undersökt kön- och åldersaspekter hos patienter som sökt vård för hjärtinfarkt på akutmottagningarna i Region Jönköping mellan mars och juli 2020. Studien visar att incidensen av patienter med detta tillstånd sjunkit generellt under pandemin i jämförelse med tidigare år och att detta särskilt gäller för kvinnor över 70 år.
Studien är publicerad i The Lancet Healthy Longevity och pristagaren belönas med 15 000 kronor och kommer att uppmärksammas på Kandidat- och Underläkarföreningens medlemsdag som äger rum den 20 november.

Läs mer om priset på Svenska Läkaresällskapets

 

Ny vd för Norrköping Visualisering

Lisa Lindgren blir ny vd för Norrköping Visualisering AB, den publika delen inom Visualiseringscenter, från den 1 januari 2022. Hon kommer närmast från Balthazar Science Center AB i Skövde, ett kommunalt aktiebolag med uppdraget att vara en tillgänglig och upplevelsebaserad kunskapsmiljö inom utbildning och besöksnäring.
– Lisa har en spännande bakgrund som matchar det uppdrag som bedrivs inom vår publika miljö. Vi har en spännande tid framför oss med målet är att få fler att upptäcka våra unika miljöer, säger professor Anders Ynnerman, som är direktör för Visualiseringscenter C och har det övergripande ansvaret för verksamheterna inom centret.

LiU-professor får Gerard Bonniers essäpris

Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, har tilldelats Gerard Bonniers essäpris 2021 för sin bok ”Där historien tar slut”. Han får ett stipendium på 100 000 kronor.
I motiveringen står bland annat: ”Med litteraturen och konsten som material exponerar han västvärldens uppvisade framsidor och dolda baksidor, och blottar klyftorna och de globala orättvisorna.”
Stefan Jonsson etablerad sig redan 1993 med sin debutbok ”De andra” där han introducerade nya idéer om mångkulturalism, rasism, postkolonial kultur och globalisering i Sverige.
Gerard Bonniers Essäpris delar årligen ut ett stipendium à 100 000 kronor. Bland tidigare pristagare märks bland annat Horace Engdahl, Sara Danius, Georg Klein och Per Wirtén.

Läs mer om priset på Albert Bonniers förlags webbplats

 

Pionjär prisas för insatser inom medicinsk bildvetenskap

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Linköpings universitet, tilldelas Erna Ebelings pris 2021 på 35 000 kronor från Svenska Läkaresällskapet.
Han belönas för framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion. Anders Persson har också initierat och drivit en rad samarbeten med medicinteknisk industri samt lett och vidareutvecklat Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering vid LiU.
Prisutdelning äger rum på de digitala Medicinteknikdagarna 5-6 oktober 2021.

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets webbplats