Regeringen föreslår ny skolmiljard

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen 1,3 miljarder kronor för högre kunskapsresultat, fler utbildade lärare och ökad jämlikhet i skolan.
Bland annat görs en satsning, för att motverka den allvarliga lärarbristen, som gör det enklare för personer med tidigare akademisk examen att ställa om till läraryrket. Regeringen föreslår en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande grundlärare och ämneslärare.

Läs mer på regeringens webbplats

Posted in Allmänt.