Pionjär prisas för insatser inom medicinsk bildvetenskap

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Linköpings universitet, tilldelas Erna Ebelings pris 2021 på 35 000 kronor från Svenska Läkaresällskapet.
Han belönas för framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion. Anders Persson har också initierat och drivit en rad samarbeten med medicinteknisk industri samt lett och vidareutvecklat Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering vid LiU.
Prisutdelning äger rum på de digitala Medicinteknikdagarna 5-6 oktober 2021.

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets webbplats

Posted in Allmänt.