Strategi för Horisont Europa

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som pågår 2021–2027. Syftet är att stärka det svenska deltagandet och befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.
– Det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet har tjänat Sverige väl och ökar möjligheten för att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar. Starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige får genom deltagande i Horisont Europa möjlighet att utvecklas, växa och bli ännu starkare, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.